Search

POLITYKA PRYWATNOŚCI JOULE POLSKA SP. Z O.O.

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem: www.joule.pl. Dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo istotne. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, opisującą, w jaki sposób działa strona internetowa: www.joule.pl oraz na jakich zasadach Joule Polska Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, jak również, że jako Administrator portalu dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Informujemy, iż poniższa informacja opracowana została z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

 

I. Administrator danych osobowych

 

Joule Polska Sp. z o.o., ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000435783, NIP PL7151934891,  REGON 061469850  jest administratorem Państwa danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę  kontaktować się z nami pisemnie na adres: ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław, drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@joule-pl.pl.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

– w celu zawarcia z Państwem umowy i realizacji oraz rozliczenia umowy sprzedaży naszych produktów i usług, w tym realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, które Państwu przysługują (podstawa z art. 6.1.b RODO);

– w celu informowania o oferowanych przez nas produktach i usługach (podstawa z art. 6.1.a RODO);

– w celu informowania o oferowanych przez nas produktach i usługach (podstawa z art. 6.1.a RODO);

– w celu informowania o oferowanych przez nas produktach i usługach (podstawa z art. 6.1.a RODO);

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO).

 

II. Narzędzia zbierania danych na stronie www oraz kategorie Państwa danych, które przetwarzamy w związku z korzystaniem ze strony internetowej:

 

1. Na stronie internetowej Joule Polska Sp. z o.o. stosuje się następujące formularze:

 

a) formularz stosowany w celu kontaktu z klientem pozwala na gromadzenie następujących danych: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu, miejscowość, kod pocztowy, kraj, status osoby przesyłającej formularz

b) formularz stosowany celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego składanego przez klienta oraz rejestracji produktu pozwala na gromadzenie następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, status osoby przesyłającej formularz.

2. W celu dostosowania struktury witryny internetowej oraz realizacji pozostałych celów marketingowych  korzystamy z następujących narzędzi zbierana danych:

– Google Analytics,

– wtyczka społecznościowa Facebook,

– wtyczka Hubspot.

a) Powyższe narzędzia śledzą aktywność użytkowników w witrynach i serwisach internetowych poprzez pliki cookies i ID użytkowników.

b) Poprzez wyżej wskazane narzędzia gromadzone są takie dane jak np. identyfikatory online, identyfikatory urządzeń i klientów, adresy IP, język przeglądarki użytkownika. Służą one w celu dostosowania przekazu reklamowego do potrzeb użytkowników. Informacje są przechowywane w poszczególnych narzędziach w formie zbiorczych (anonimowych) danych statystycznych.

c) Użytkownik może edytować te dane przy użyciu indywidualnych ustawień na kontach Google oraz w swojej przeglądarce internetowej.

d) Zabezpieczamy te dane poprzez ograniczenie dostępu do narzędzi, w których są przechowywanie wyłącznie dla osób upoważnionych oraz zahasłowanie kont w ramach poszczególnych narzędzi.

e) Na naszej stronie zainstalowana jest wtyczka społecznościowa Facebook. Aplikacje internetowe Facebook wykorzystują pliki cookie w celu usprawnienia działania swoich usług. Więcej na temat polityki prywatności Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation.

f) Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu internetowego w naszym serwisie www. Firma Google gromadzi informacje o odwiedzinach w serwisach internetowych korzystających z usług tego samego rodzaju. Polityka prywatności Google – https://privacy.google.com/#.

e) Na naszej stronie zainstalowana jest wtyczka Hubspot. Aplikacje internetowe Hubspot wykorzystują pliki cookie w celu usprawnienia działania swoich usług. Więcej na temat polityki prywatności Hubspot  – https://legal.hubspot.com/dpa.

 

III. Odbiorcy danych.

 

Państwa dane osobowe, w przypadkach to uzasadniających możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów – podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak:

a) firmie informatycznej, z której usług korzystamy w związku z utrzymaniem serwera;

b) podmiotom, które na nasze zlecenie prowadzą działania marketingowe;

c) kancelarii prawnej, z której usług korzystamy w celach dochodzenia roszczeń, czy rozstrzyganiu ewentualnych sporów;

d) podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową i kadrową naszej firmy.

 

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Przekazujemy Państwa dane poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji łączącej nas umowy oraz utrzymywania kontaktu i wymiany korespondencji w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług IT podmiotów posiadających infrastrukturę informatyczną poza terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane udostępnione na powyższych zasadach będą odpowiednio zabezpieczone.

 

V. Okres przechowywania danych.

 

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:

1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych towarów lub usług przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów;

2. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż otrzymamy ewentualny sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VI. Prawa z zakresu ochrony danych osobowych przysługujące użytkownikowi:

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli  Państwa  zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – sprzeciw „marketingowy”:

Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

f)  prawo do przenoszenia danych;

g)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

h)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

INFORMACJA O COOKIES I POLITYKA STOSOWANIA ICH PRZEZ JOULE POLSKA SP.  Z O.O.

 

I. Co to są pliki „cookies”?

 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dzięki plikom ,,cookies’’ sprawdzamy wydajność, analizujemy i badamy jak działają nasze strony internetowe tworząc anonimowe statystyki, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

II. Jak przetwarzamy pliki „cookies”?

 

Joule Polska Sp. z o.o. przetwarza dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez odwiedzających ze strony  www.joule.pl  w następujących celach:

– zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktu

– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego,

– dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika,

– zapamiętywania wyboru użytkownika w zakresie zgody (lub nie) na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

 

III. Dlaczego przechowujemy pliki „cookies”?

 

“Cookies” przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta. Może również na bieżąco czyścić (usuwać) pliki cookies ze swojego urządzenia korzystając z opcji „czyszczenia danych użytkownika” (pamięć podręczna, pliki cookies, historia, itd.), które udostępnia każda z przeglądarek internetowych. Korzystanie z „trybu prywatnego” w programach do przeglądania stron internetowych również blokuje zapisywanie się „ciasteczek” na urządzeniu użytkownika.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają zapisywanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

 

IV. Jakich plików cookies używamy?

 

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności strony internetowej działały poprawnie.

Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Państwa preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez stronę internetową można podzielić na następujące kategorie:

A. Pliki cookies konieczne;

B. Pliki cookies opcjonalne:

– Pliki cookies wydajności;

– Pliki cookies funkcjonalne;

– Pliki cookies analityczne.

 

Pliki cookies konieczne: Zawsze Aktywne

Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisywanie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Mają one na celu Twoją wygodę, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych, gdy dodasz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą ważne przez rok.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, utworzymy tymczasowy plik cookie na potrzeby sprawdzenia, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Kiedy się zalogujesz, utworzymy również kilka plików cookie, aby zapisać Twoje dane logowania i wybrane opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie służące do logowania są ważne przez dwa dni, a pliki cookie dotyczące opcji ekranowych – przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie ważny przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz lub opublikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator wpisu właśnie edytowanego artykułu. Wygasa po 1 dniu.

 

Pliki cookies wydajności: (baner „Zaakceptuj”):

Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie strony. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w pole „Zaakceptuj”, które pojawi się na banerze po otwarciu strony www.joule.pl. Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

 

Funkcjonalne pliki cookies: (baner „Zaakceptuj”):

W plikach tego typu zapisywane są informacje o Państwa wyborach, dzięki którym możemy zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład w plikach cookie tego typu mogą być przechowywane informacje na temat numerów śledzenia wpisywanych w aplikacjach. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w pole „Zaakceptuj”, które pojawi się na banerze po otwarciu strony www.joule.pl. Swoją zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

 

Analityczne pliki cookies (baner „Zaakceptuj”):

Analityczne pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, takie jak najczęściej odwiedzane strony, czas spędzony przez użytkowników na tych stronach lub wszelkie problemy, jakie mogli napotkać. Wykorzystujemy analityczne pliki cookie, aby analizować zachowanie odwiedzających w stosunku do całej naszej witryny lub jego poszczególnych elementów. Informacje te pozwalają nam lepiej zrozumieć, które sekcje naszej witryny są interesujące dla odwiedzających ją osób i jak poprawić jej jakość. Analityczne pliki cookie, których używamy, służą poszanowaniu zasad prywatności i minimalizacji ilości danych, które zbieramy na temat poszczególnych gości. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w pole „Zaakceptuj”, które pojawi się na banerze po otwarciu strony www.joule.pl. Swoją zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

 

V. Jak długo przechowujemy pliki „cookies”?

 

Dla plików „cookies” Administrator przewidział 12-miesięczny okres przechowywania danych, tzn. informacji powiązanych z plikami cookie i identyfikatorami użytkowników. Przy braku zarejestrowanego wejścia na serwis, po ww. czasie, zapisy cookie dotyczące konkretnego użytkownika zostaną usunięte z bazy danych Google Analytics. Każdorazowa nowa aktywność (wejście na którąś ze stron serwisu) spowoduje ponowne zapisanie informacji i odnowienie 12-miesięcznego okresu przechowywania danych. Usunięcie danych nie będzie miało wpływu na raporty zbiorcze generowane w GA przez Administratora w celach informacyjnych.

 

VI. Jak zarządzać plikami cookies?

 

Należy pamiętać, iż brak zgody na działanie plików cookies, skutkować może niemożnością korzystania w pełni z niektórych elementów strony internetowej.

Należy pamiętać o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

– Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;

– Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 

VII. Zmiany w Polityce prywatności.

 

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności strony internetowej spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów, lub usług strony internetowej.

Back to Top